Szczepienia Ochronne

Program szczepień ochronnych psów. Niezmiernie ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej jest zadbanie przez Właściciela o prawidłowe zaszczepienie swojego zwierzęcia – zgodnie z programami szczepień dostosowanymi do wieku zwierzęcia. Należy tutaj odnotować fakt, iż szczepienia profilaktyczne służą ochronie organizmu zwierzęcia przed ciężkimi w swym przebiegu i często śmiertelnymi chorobami zakaźnymi. Najczęściej stosowane programy [schematy] szczepień PSÓW, z uwzględnieniem wieku zwierzęcia:

1) 6 – 9 – 12 tydzień życia [6-ty tydzień życia psa to pierwszy moment, w którym można rozpocząć program szczepień]; stosowany u zwierząt o domniemanie większym ryzyku zachorowania na choroby zakaźne;

2) 9 – 12 tydzień życia – dla zwierząt o potencjalnie niewielkim ryzyku zakażenia przez inne zwierzęta;

3) dla zwierząt starszych – wcześniej nie szczepionych – dwukrotne szczepienie w odstępie 3 tygodni;

niezależnie od zastosowanego schematu szczepień u zwierzęcia powinno być stosowane COROCZNE szczepienie przypominające.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *